TEXT 14
evam duruktair muhur ardayan rusa
sutam maha-bhagavatam mahasurah
khadgam pragrhyotpatito varasanat
stambham tatadatibalah sva-mustina
SYNONYMS
evamthus; duruktaihby harsh words; muhuhconstantly; ardayanchastising; rusawith unnecessary anger; sutamhis son; maha-bhagavatamwho was a most exalted devotee; maha-asurahHiranyakasipu, the great demon; khadgamsword; pragrhyataking up; utpatitahhaving gotten up; vara-asanatfrom his exalted throne; stambhamthe column; tatadastruck; ati-balahvery strong; sva-mustinaby his fist.
TRANSLATION
Being obsessed with anger, Hiranyakasipu, who was very great in bodily strength, thus chastised his exalted devotee-son Prahlada with harsh words. Cursing him again and again, Hiranyakasipu took up his sword, got up from his royal throne, and with great anger struck his fist against the column.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/7/8/14

Previous: SB 7.8.13     Next: SB 7.8.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada