TEXT 17
tasya te capa-nirmukta
bhittva varmani raksasam
kayan avivisus tigma
girin asanayo yatha
SYNONYMS
tasyaof Dhruva; tethose arrows; capafrom the bow; nirmuktahreleased; bhittvahaving pierced; varmanishields; raksasamof the demons; kayanbodies; avivisuhentered; tigmahsharp; girinmountains; asanayahthunderbolts; yathajust like.
TRANSLATION
The sharp arrows released from the bow of Dhruva Maharaja pierced the shields and bodies of the enemy, like the thunderbolts released by the King of heaven, which dismantle the bodies of the mountains.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/4/10/17

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada