TEXT 163
ksane ksane pade prabhu achada khana
dekhi' sacimata kahe rodana kariya
SYNONYMS
ksane ksane—very frequently; pade—falls; prabhu—the Lord; achada khana—tumbling down; dekhi'-seeing; saci-mata—mother Saci; kahe—says; rodana kariya—crying.
TRANSLATION
Frequently the Lord would tumble to the ground. Seeing this, mother Saci would cry.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/3/163

Previous: Madhya 3.162     Next: Madhya 3.164

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada