TEXT 182
aparikalita-purvah kas camatkara-kari
sphuratu mama gariyan esa madhurya-purah
ayam aham api hanta preksya yam lubdha-cetah
sarabhasam upabhoktum kamaye radhikeva
SYNONYMS
aparikalitanot experienced; purvahpreviously; kahwho; camatkara-karicausing wonder; sphuratumanifests; mamaMy; gariyanmore great; esahthis; madhurya-purahabundance of sweetness; ayamthis; ahamI; apieven; hantaalas; preksyaseeing; yamwhich; lubdha-cetahMy mind being bewildered; sa-rabhasamimpetuously; upabhoktumto enjoy; kamayedesire; radhika ivalike Srimati Radharani.
TRANSLATION
" 'Who manifests an abundance of sweetness greater than Mine, which has never been experienced before and which causes wonder to all? Alas, I Myself, My mind bewildered upon seeing this beauty, impetuously desire to enjoy it like Srimati Radharani.'
PURPORT
This verse spoken by Vasudeva in Dvaraka is recorded by Srila Rupa Gosvami in his Lalita-madhava (8.34).

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/182

Previous: Madhya 20.181     Next: Madhya 20.183

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada