TEXT 47
yata ninda kare taha prabhu saba jane
tathapi adara kare bada-i sambhrame
SYNONYMS
yata—whatever; ninda—blasphemy; kare—does; taha—that; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; saba—all; jane—knows; tathapi—still; adara kare—offers respect; bada-i sambhrame—with great attention.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu knew that Ramacandra Puri was criticizing Him before everyone, but whenever Ramacandra Puri came to see Him, the Lord offered him respects with great attention.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/8/47

Previous: Antya 8.46     Next: Antya 8.48

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada