TEXT 7
jagannathe gele tanra darsana na paimu
prabhura darsana sada karite narimu
SYNONYMS
jagannathe—to Jagannatha Puri; gele—when I go; tanra—His; darsana—visit; na paimu—I shall not get; prabhura darsana—seeing Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; sada—always; karite—to do; narimu—I shall not be able.
TRANSLATION
"When I go to Jagannatha Puri, I shall not be able to see Lord Jagannatha, nor shall I always be able to see Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/4/7

Previous: Antya 4.6     Next: Antya 4.8

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada