TEXT 14
tasmac chakyo tha suddhodo
langalas tat-sutah smrtah
tatah prasenajit tasmat
ksudrako bhavita tatah
SYNONYMS
tasmatfrom Sanjaya; sakyahSakya; athathereafter; suddhodahSuddhoda; langalahLangala; tat-sutahthe son of Suddhoda; smrtahis well known; tatahfrom him; prasenajitPrasenajit; tasmatfrom Prasenajit; ksudrakahKsudraka; bhavitawill take birth; tatahthereafter.
TRANSLATION
From Sanjaya will come Sakya, from Sakya will come Suddhoda, and from Suddhoda will come Langala. From Langala will come Prasenajit, and from Prasenajit, Ksudraka.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/12/14

Previous: SB 9.12.13     Next: SB 9.12.15

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada