TEXT 21
dasamo brahma-savarnir
upasloka-suto manuh
tat-suta bhurisenadya
havismat pramukha dvijah
SYNONYMS
dasamahthe tenth Manu; brahma-savarnihBrahma-savarni; upasloka-sutahborn of Upasloka; manuhwill be Manu; tat-sutahhis sons; bhurisena-adyahBhurisena and others; havismatHavisman; pramukhahheaded by; dvijahthe seven sages.
TRANSLATION
The son of Upasloka known as Brahma-savarni will be the tenth Manu. Bhurisena will be among his sons, and the brahmanas headed by Havisman will be the seven sages.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/8/13/21

Previous: SB 8.13.20     Next: SB 8.13.22

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada