TEXT 73
pada-praksalana kari' bhiksate vasila
'sanatane bhiksa deha'--misrere kahila
SYNONYMS
pada-praksalana—washing the feet; kari'-doing; bhiksate—to lunch; vasilasat down; sanatane bhiksa deha—give Sanatana also lunch; misrere kahila—He asked Tapana Misra.
TRANSLATION
After washing His feet, Sri Caitanya Mahaprabhu sat down for lunch. He asked Tapana Misra to supply Sanatana Gosvami lunch also.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/73

Previous: Madhya 20.72     Next: Madhya 20.74

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada