TEXT 192
prabhu krame krame panca-dina ghataila
panca-dina tanra bhiksa niyama karila
SYNONYMS
prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; krame kramegradually; panca-dinato five days; ghatailareduced; panca-dinafor five days; tanrahis; bhiksainvitation for lunch; niyama karilaaccepted regularly.
TRANSLATION
In this way, by and by, Sri Caitanya Mahaprabhu reduced the duration to five days. Thus for five days He regularly accepted the invitation to lunch.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/192

Previous: Madhya 15.191     Next: Madhya 15.193

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada