TEXT 190
sarvabhauma kahe punah,--dina 'panca-dasa'
prabhu kahe,--tomara bhiksa 'eka' divasa
SYNONYMS
sarvabhauma kaheSarvabhauma Bhattacarya said; punah—again; dina panca-dasa—fifteen days; prabhu kahe—the Lord replied; tomara bhiksa—lunch at your place; eka divasa—only one day.
TRANSLATION
When Sarvabhauma requested Caitanya Mahaprabhu to accept lunch for fifteen days, the Lord said, "I shall accept lunch at your place for one day only."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/190

Previous: Madhya 15.189     Next: Madhya 15.191

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada