TEXT 164
eta suni' bade prabhura ananda-sagara
'kaha, kaha' kahe prabhu, bale damodara
SYNONYMS
eta suni'-hearing this; bade—increased; prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; ananda-sagara—the ocean of transcendental bliss; kaha kaha—go on speaking; kahe prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu continued to request; bale damodaraDamodara Gosvami continued to reply.
TRANSLATION
When Sri Caitanya Mahaprabhu heard these talks, His ocean of transcendental bliss increased. He therefore told Svarupa Damodara, "Go on speaking, go on speaking." And thus Svarupa Damodara continued.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/164

Previous: Madhya 14.163     Next: Madhya 14.165

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada