TEXT 181
haridasa kahe,--"prabhu, ye kahila tumi
ei 'bahya pratarana' nahi mani ami
SYNONYMS
haridasa kaheHaridasa said; prabhu—my Lord; ye—what; kahila—have spoken; tumi—You; ei—this; bahya pratarana—external formality; nahi mani ami—I do not accept.
TRANSLATION
Haridasa said, "My dear Lord, what You have spoken deals with external formalities. I do not accept it.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/4/181

Previous: Antya 4.180     Next: Antya 4.182

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada