TEXT 120
eta kahi' gaura-prabhu bhavavista hana
dui slokera artha kare pralapa kariya
SYNONYMS
eta kahi'-saying this; gaura-prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; bhava-avistaoverwhelmed by ecstatic loving emotions; hanabecoming; dui slokeraof the two verses; arthameaning; karemakes; pralapa kariyatalking like a madman.
TRANSLATION
After saying this, Sri Caitanya Mahaprabhu was overwhelmed by ecstatic loving emotions. Talking like a madman, He began to explain the meaning of the two verses.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/16/120

Previous: Antya 16.119     Next: Antya 16.121-122

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada