TEXT 58
sanatana kahe--"sadhu pandita-mahasaya!
toma-sama caitanyera priya keha naya
SYNONYMS
sanatana kaheSanatana Gosvami said; sadhu—saint; pandita—learned scholar; mahasaya—a great soul; toma-sama—like you; caitanyera—of Sri Caitanya Mahaprabhu; priya—dear; keha naya—no one is.
TRANSLATION
Sanatana Gosvami said, "My dear Jagadananda Pandita, you are a greatly learned saint. No one is dearer to Sri Caitanya Mahaprabhu than you.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/13/58

Previous: Antya 13.57     Next: Antya 13.59

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada