TEXT 45
pratah-kale isvara dekhi' saba bhakta lana
haridase dekhite aila sighra kariya
SYNONYMS
pratah-kale—in the morning; isvara dekhi'-after visiting Lord Jagannatha; saba bhakta—all the devotees; lana—accompanied by; haridaseHaridasa; dekhite—to see; aila—came; sighra kariya—hastily.
TRANSLATION
The next morning, after visiting the Jagannatha temple, Sri Caitanya Mahaprabhu, accompanied by all His other devotees, came hastily to see Haridasa Thakura.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/11/45

Previous: Antya 11.44     Next: Antya 11.46

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada