TEXT 66
'krsnere bahira nahi kariha vraja haite
vraja chadi' krsna kabhu na yana kahante
SYNONYMS
krsnereKrsna; bahira—outside; nahi—do not; kariha—take; vraja haite—from Vrndavana; vraja chadi'-leaving Vrndavana; krsna—Lord Krsna; kabhu—at any time; na—not; yana—goes; kahante—anywhere.
TRANSLATION
Do not try to take Krsna out of Vrndavana, for He does not go anywhere else at any time.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/1/66

Previous: Antya 1.65     Next: Antya 1.67

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada