TEXT 136
so 'yam vasanta-samayah samiyaya yasmin
purnam tam isvaram upodha-navanuragam
gudha-graha ruciraya saha radhayasau
rangaya sangamayita nisi paurnamasi
SYNONYMS
sah—that; ayam—this; vasanta-samayah—springtime; samiyaya—had arrived; yasmin—in which; purnam—the complete; tam—Him; isvaram—the Supreme Personality of Godhead; upodha—obtained; nava-anuragam—new attachment; gudha-graha—which covered the stars; ruciraya—very beautiful; saha—with; radhaya—Srimati Radharani; asau—that full-moon night; rangaya—for increasing the beauty; sangamayita—caused to meet; nisi—at night; paurnamasi—the full-moon night.
TRANSLATION
'Springtime had arrived, and the fuIl moon of that season inspired the Supreme Personality of Godhead, who is complete in everything, with new attraction to meet the beautiful Srimati Radharani at night to increase the beauty of Their pastimes.' "
PURPORT
Srila Bhaktivinoda Thakura interprets this verse (Vidagdha-madhava 1.10) in two ways, for Lord Krsna and for Srimati Radharani. When interpreted for Krsna, the night is understood to have been a dark moon night, and when interpreted for Srimati Radharani, it is considered to have been a full moon night.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/1/136

Previous: Antya 1.135     Next: Antya 1.137

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada