TEXT 5
śakṛn-mūtra-nirodho ’bhūt
sainikānāṁ ca tat-kṣaṇāt
rājarṣis tam upālakṣya
puruṣān vismito ’bravīt
SYNONYMS
śakṛt—of stool; mūtra—and of urine; nirodhaḥ—stoppage; abhūt—so became; sainikānām—of all the soldiers; ca—and; tat-kṣaṇāt—immediately; rājarṣiḥ—the King; tam upālakṣya—seeing the incident; puruṣān—to his men; vismitaḥ—being surprised; abravīt—began to speak.
TRANSLATION
Thereupon, all the soldiers of Śaryāti were immediately obstructed from passing urine and stool. Upon perceiving this, Śaryāti spoke to his associates in surprise.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/9/3/5

Previous: SB 9.3.4     Next: SB 9.3.6

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada