TEXT 9
mauhūrtikā deva-gaṇā
muhūrtāyāś ca jajñire
ye vai phalaṁ prayacchanti
bhūtānāṁ sva-sva-kālajam
SYNONYMS
mauhūrtikāḥ—Mauhūrtikas; deva-gaṇāḥ—the demigods; muhūrtāyāḥ—from the womb of Muhūrtā; ca—and; jajñire—took birth; ye—all of whom; vai—indeed; phalam—result; prayacchanti—deliver; bhūtānām—of the living entities; sva-sva—their own; kāla-jam—born of time.
TRANSLATION
The demigods named the Mauhūrtikas took birth from the womb of Muhūrtā. These demigods deliver the results of actions to the living entities of their respective times.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/6/6/9

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada