TEXTS 42–43
kadamba-campakasoka-
karanja-bakulasanaih
kunda-mandara-kutajais
cuta-potair alankrtam
karandavaih plavair hamsaih
kurarair jala-kukkutaih
sarasais cakravakais ca
cakorair valgu kujitam
SYNONYMS
kadambakadamba flowers; campakacampaka flowers; asokaasoka flowers; karanjakaranja flowers; bakulabakula flowers; asanaih—by asana trees; kundakunda; mandara—mandara; kutajaih—and by kutaja trees; cuta-potaih—by young mango trees; alankrtam—adorned; karandavaih—by karandava ducks; plavaih—by plavas; hamsaih—by swans; kuraraih—by ospreys; jala-kukkutaih—by waterfowl; sarasaih—by cranes; cakravakaih—by cakravaka birds; ca—and; cakoraih—by cakora birds; valgu—pleasing; kujitam—vibration of birds’ sounds.
TRANSLATION
Lake Bindu-sarovara was adorned by flowering trees such as kadamba, campaka, asoka, karanja, bakula, asana, kunda, mandara, kutaja and young mango trees. The air was filled with the pleasing notes of karandava ducks, plavas, swans, ospreys, waterfowl, cranes, cakravakas and cakoras.
PURPORT
For most of the trees, flowers, fruits and birds mentioned here as surrounding Bindu-sarovara Lake, English synonyms cannot be found. All the trees mentioned are very pious in that they produce a nice aromatic flower, such as the campaka, kadamba and bakula. The sweet sounds of waterfowl and cranes made the surrounding area as pleasant as possible and created a very suitable spiritual atmosphere.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/sb/3/21/42-43

Previous: SB 3.21.41     Next: SB 3.21.44

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada