TEXT 28
cala, sabe yai sarvabhaumera bhavana
prabhu dekhi' pache kariba isvara darsana'
SYNONYMS
cala—let us go; sabe—all; yai—we shall go; sarvabhaumera bhavana—to the house of Sarvabhauma Bhattacarya; prabhu dekhi'-seeing Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; pache—later; kariba—we shall do; isvara darsana—seeing of Lord Jagannatha.
TRANSLATION
"First let us all go to the house of Sarvabhauma Bhattacarya and see Caitanya Mahaprabhu. Later we shall come to see Lord Jagannatha."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/28

Previous: Madhya 6.27     Next: Madhya 6.29

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada