TEXT 271
prabhu kahe,--'mukti-pade'ra ara artha haya
mukti-pada-sabde 'saksat isvara' kahaya
SYNONYMS
prabhu kahethe Lord said; mukti-paderaof the term mukti-pade; araanother; arthameaning; hayathere is; mukti-pada-sabdeby the word mukti-pada; saksatdirectly; isvarathe Supreme Personality of Godhead; kahayais said.
TRANSLATION
Lord Sri Caitanya Mahaprabhu replied, "The word 'mukti-pade' has another meaning. Mukti-pada directly refers to the Supreme Personality of Godhead.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/271

Previous: Madhya 6.270     Next: Madhya 6.272

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada