TEXT 239
ara dina bhattacarya aila darsane
jagannatha na dekhi' aila prabhu-sthane
SYNONYMS
ara dina—the next day; bhattacaryaSarvabhauma Bhattacarya; aila—came; darsane—to see Lord Jagannatha; jagannatha—Lord Jagannatha; na dekhi'-without seeing; aila—came; prabhu-sthane—to the place of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu.
TRANSLATION
The next day, the Bhattacarya went to visit the temple of Lord Jagannatha, but before he reached the temple, he went to see Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/6/239

Previous: Madhya 6.238     Next: Madhya 6.240

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada