TEXT 23
prakasanandera sisya eka tanhara samana
sabha-madhye kahe prabhura kariya sammana
SYNONYMS
prakasanandera sisya eka—one of the disciples of Prakasananda Sarasvati; tanhara samana—equal in learning with Prakasananda Sarasvati; sabha-madhye—in the assembly of the sannyasis; kahe—explains; prabhura kariya sammana—respecting Sri Caitanya Mahaprabhu seriously.
TRANSLATION
One of the disciples of Prakasananda Sarasvati, who was as learned as his guru, began to speak in that assembly, offering all respects to Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/25/23

Previous: Madhya 25.22     Next: Madhya 25.24

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada