TEXT 255
kriya-sakti-pradhana sankarsana balarama
prakrtaprakrta-srsti karena nirmana
SYNONYMS
kriya-sakti-pradhana—the predominator of the creative energy; sankarsana—Lord Sankarsana; balarama—Lord Balarama; prakrta—material; aprakrta—spiritual; srsti—worlds; karena—does; nirmana—creation.
TRANSLATION
"Lord Sankarsana is Lord Balarama. Being the predominator of the creative energy, He creates both the material and spiritual worlds.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/20/255

Previous: Madhya 20.254     Next: Madhya 20.256

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada