TEXT 173
kṛṣṇadāsa kahe,--āmāra ghara ei grāme
dui-śata turkī āche, śateka kāmāne
SYNONYMS
kṛṣṇadāsa kaheRājaputa Kṛṣṇadāsa said; āmāra ghara—my home; ei grāme—in this village; dui-śata turkī—two hundred Turks; āche—I have; śateka kāmāne—one hundred cannons.
TRANSLATION
Rājaputa Kṛṣṇadāsa said, "I have my home here, and I also have about two hundred Turkish soldiers and about one hundred cannons.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/18/173

Previous: Madhya 18.172     Next: Madhya 18.174

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada