TEXT 190
yamunara 'cabbisa ghate' prabhu kaila snana
sei vipra prabhuke dekhaya tirtha-sthana
SYNONYMS
yamunara—of the River Yamuna; cabbisa ghate—in the twenty-four ghats, or bathing places; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; kaila—performed; snana—bathing; sei vipra—that brahmana; prabhuke—unto Sri Caitanya Mahaprabhu; dekhaya—shows; tirtha-sthana—the holy places of pilgrimage.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu bathed in twenty-four ghats along the banks of the Yamuna, and the brahmana showed Him all the places of pilgrimage.
PURPORT
The twenty-four ghats (bathing places) along the Yamuna are (1) Avimukta, (2) Adhirudha, (3) Guhya-tirtha, (4) Prayaga-tirtha, (5) Kanakhala-tirtha, (6) Tinduka, (7) Surya-tirtha, (8) Vatasvami, (9) Dhruva-ghata, (10) Rsi-tirtha, (11) Moksa-tirtha, (12) Bodha-tirtha, (13) Gokarna, (14) Krsnaganga, (15) Vaikuntha, (16) Asi-kunda, (17) Catuh-samudrika-kupa, (18) Akrura-tirtha, (19) Yajnika-vipra-sthana, (20) Kubja-kupa, (21) Ranga-sthala, (22) Manca-sthala, (23) Mallayuddha-sthana and (24) Dasasvamedha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/17/190

Previous: Madhya 17.189     Next: Madhya 17.191

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada