TEXT 187
tabe sei vipra prabhuke bhiksa karaila
madhu-purira loka saba prabhuke dekhite aila
SYNONYMS
tabeafter that; sei viprathat brahmana; prabhukeunto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; bhiksa karailagave lunch; madhu-puriraof Mathura; lokapeople in general; sabaall; prabhukeSri Caitanya Mahaprabhu; dekhite ailacame to see.
TRANSLATION
After this discussion, the brahmana gave lunch to Sri Caitanya Mahaprabhu. Then all the people residing in Mathura came to see the Lord.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/17/187

Previous: Madhya 17.186     Next: Madhya 17.188

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada