TEXT 286
sei dina gadadhara kaila nimantrana
tahan bhiksa kaila prabhu lana bhakta-gana
SYNONYMS
sei dinathat day; gadadharaGadadhara Pandita; kaila nimantranagave an invitation; tahanat his place; bhiksa kailatook lunch; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; lanawith; bhakta-ganaHis devotees.
TRANSLATION
That day Gadadhara Pandita extended an invitation to Sri Caitanya Mahaprabhu, and the Lord took His lunch at his place with the other devotees.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/16/286

Previous: Madhya 16.285     Next: Madhya 16.287

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada