TEXT 286
prabhu dekhi' sarvabhauma dharila carane
prabhu tanre alingiya vasila asane
SYNONYMS
prabhu dekhi'-seeing Lord Sri Caitanya Mahaprabhu; sarvabhaumaSarvabhauma Bhattacarya; dharila caranecaught hold of His feet; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; tanrehim; alingiyaembracing; vasila asanesat down on the seat.
TRANSLATION
Upon seeing the Lord, Sarvabhauma Bhattacarya immediately caught hold of His lotus feet. The Lord also embraced him and sat down.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/15/286

Previous: Madhya 15.285     Next: Madhya 15.287

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada