TEXT 255
ei-mata bhakta-gane yatra dekhaila
bhakta-gana lana vrndavana-keli kaila
SYNONYMS
ei-mata—in this way; bhakta-gane—to all the devotees; yatra—the Ratha-yatra festival; dekhaila—showed; bhakta-gana—the devotees; lana—with; vrndavana-keli—pastimes of Vrndavana; kaila—performed.
TRANSLATION
Thus Sri Caitanya Mahaprabhu showed the Ratha-yatra ceremony to His devotees and performed the Vrndavana pastimes with them.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/14/255

Previous: Madhya 14.254     Next: Madhya 14.256

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada