TEXT 42
govinda-ghosa-pradhana kaila ara sampradaya
haridasa, visnudasa, raghava, yahan gaya
SYNONYMS
govinda-ghosaGovinda Ghosh; pradhana—the chief; kaila—formed; ara—another; sampradaya—group; haridasa—the younger Haridasa; visnudasa—Visnudasa; raghavaRaghava; yahan—where; gaya—sing.
TRANSLATION
The Lord formed another group, appointing Govinda Ghosh as leader. In this group the younger Haridasa, Visnudasa and Raghava were the responding singers.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/13/42

Previous: Madhya 13.41     Next: Madhya 13.43

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada