TEXT 35
prabhu kahe,-raya, dekhile kamala-nayana?
raya kahe-ebe yai paba darasana
SYNONYMS
prabhu kahethe Lord said; rayaMy dear Ramananda Raya; dekhilehave you seen; kamala-nayanathe lotus-eyed Lord Jagannatha; raya kaheRamananda Raya replied; ebe yainow I shall go; paba darasanaI shall visit the temple.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu next asked Ramananda Raya, "Have you already visited the temple of the lotus-eyed Lord Jagannatha?"
Ramananda Raya replied, "I shall now go visit the temple."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/11/35

Previous: Madhya 11.34     Next: Madhya 11.36

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada