TEXT 50
sarvabhauma kahe,-ei raya bhavananda
inhara prathama putra-raya ramananda
SYNONYMS
sarvabhauma kaheSarvabhauma Bhattacarya continued to speak; ei—this person; raya bhavanandaBhavananda Raya; inhara—his; prathama putra—first son; raya ramanandaRamananda Raya.
TRANSLATION
Sarvabhauma Bhattacarya continued, "This is Bhavananda Raya, the father of Sri Ramananda Raya, who is his first son."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/10/50

Previous: Madhya 10.49     Next: Madhya 10.51

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada