TEXT 101
kasi-misrera avase nibhrte eka ghara
prabhu tanre dila, ara sevara kinkara
SYNONYMS
kasi-misrera—of Kasi Misra; avase—at the house; nibhrte—solitary; eka—one; ghara—room; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; tanre—unto Paramananda Puri; dila—gave; ara—and; sevara—to serve him; kinkara—one servant.
TRANSLATION
There was a solitary room at Kasi Misra's house, and Sri Caitanya Mahaprabhu gave it to Paramananda Puri. He also gave him one servant.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/10/101

Previous: Madhya 10.100     Next: Madhya 10.102

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada