TEXT 101
kasi-misrera avase nibhrte eka ghara
prabhu tanre dila, ara sevara kinkara
SYNONYMS
kasi-misreraof Kasi Misra; avaseat the house; nibhrtesolitary; ekaone; ghararoom; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; tanreunto Paramananda Puri; dilagave; araand; sevarato serve him; kinkaraone servant.
TRANSLATION
There was a solitary room at Kasi Misra's house, and Sri Caitanya Mahaprabhu gave it to Paramananda Puri. He also gave him one servant.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/10/101

Previous: Madhya 10.100     Next: Madhya 10.102

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada