TEXT 85
ei-mata mahāprabhu dekhi' jagannāthe
subhadrā-sahita dekhe, vaṁśī nāhi hāte
SYNONYMS
ei-mata—in this way; mahāprabhu—Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi'-after seeing; jagannāthe—Lord Jagannātha; subhadrāSubhadrā; sahita—with; dekhe—He sees; vaṁśī—the flute; nāhi—not; hāte—in the hand.
TRANSLATION
In this way, when Śrī Caitanya Mahāprabhu saw Jagannātha, He saw that the Lord was with His sister Subhadrā and was not holding a flute in His hand.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/1/85

Previous: Madhya 1.84     Next: Madhya 1.86

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada