TEXT 260
tabe sanatana-gosanira punar-agamana
jyaistha-mase prabhu tanre kaila pariksana
SYNONYMS
tabe—thereafter; sanatana-gosanira—of Sanatana Gosvami; punah-agamana—again coming; jyaistha-mase—in the month of Jyaistha (May-June); prabhu—the Lord; tanre—him; kaila—did; pariksana—examination.
TRANSLATION
Thereafter Sanatana Gosvami met the Lord again, and the Lord tested him in scorching heat during the month of Jyaistha.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/madhya/1/260

Previous: Madhya 1.259     Next: Madhya 1.261

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada