TEXT 146
sabaya alingiya prabhu vidaya yabe dila
hari-dhvani kari' saba bhakta uthi' gela
SYNONYMS
sabaya—all of them; alingiya—embracing; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; vidaya—farewell; yabe dila—when He gave; hari-dhvani kari'-chanting the holy name of Hari; saba bhakta—all devotees; uthi'-getting up; gela—left.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu embraced them all and bade them farewell. Then all the devotees got up and left, loudly chanting the holy name of Hari.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/9/146

Previous: Antya 9.145     Next: Antya 9.147

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada