TEXT 85
dekhi' nityananda-prabhu anandita haila
kata kata bhavavesa prakasa karila
SYNONYMS
dekhi'-seeing; nityananda-prabhu—Lord Nityananda Prabhu; anandita haila—became very happy; kata kata—so much; bhava-avesa—ecstatic love; prakasa karila—He manifested.
TRANSLATION
Seeing Lord Caitanya Mahaprabhu eating with Him, Lord Nityananda Prabhu became very happy and exhibited varieties of ecstatic love.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/6/85

Previous: Antya 6.84     Next: Antya 6.86

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada