TEXT 129
sivanandera balake sloka karaila
simha-dvare dvari prabhure krsna dekhaila
SYNONYMS
sivananderaof Sivananda Sena; balakethe son; sloka karailamade to compose a verse; simha-dvareat the Simha-dvara gate of the Jagannatha temple; dvarithe doorkeeper; prabhureunto Sri Caitanya Mahaprabhu; krsna dekhailashowed Lord Krsna.
TRANSLATION
It also describes how Sivananda's son composed a verse and how the doorkeeper of the Simha-dvara showed Krsna to Sri Caitanya Mahaprabhu.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/20/129

Previous: Antya 20.128     Next: Antya 20.130

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada