TEXT 68
jaliya kahe,--"prabhure dekhyachon bara-bara
tenho nahena, ei ati-vikrta akara"
SYNONYMS
jaliya kahethe fisherman said; prabhureLord Sri Caitanya Mahaprabhu; dekhyachonI have seen; bara-baramany times; tenhoHe; nahenait is not; eithis; ati-vikrtavery deformed; akarabody.
TRANSLATION
The fisherman replied, "I have seen the Lord many times, but this is not He. This body is very deformed."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/18/68

Previous: Antya 18.67     Next: Antya 18.69

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada