TEXT 117
prabhu kahe,--"svapne dekhi' gelana vrndavane
dekhi,--krsna rasa karena gopigana-sane
SYNONYMS
prabhu kaheSri Caitanya Mahaprabhu said; svapne dekhi'-dreaming; gelana vrndavaneI went to Vrndavana; dekhiI see; krsnaLord Krsna; rasa karenaperforms the rasa dance; gopi-gana-sanewith the gopis.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu said, "In My dream I went to Vrndavana, where I saw Lord Krsna perform the rasa dance with all the gopis.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/18/117

Previous: Antya 18.116     Next: Antya 18.118

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada