TEXT 53
ha ha sakhi, ki kari upaya!
kanha karon, kahan yana, kahan gele krsna pana,
krsna vina prana mora yaya"
SYNONYMS
ha haO; sakhifriends; kiwhat; karishall I do; upayameans; kanha karonwhat shall I do?; kahan yanawhere shall I go; kahan gelewhere going; krsna panaI can get Krsna; krsna vinawithout Krsna; pranalife; moraMy; yayais leaving.
TRANSLATION
"O My dear friends, how shall I find Krsna? What shall I do? Where shall I go? Where can I meet Him? Because I cannot find Krsna, My life is leaving Me."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/17/53

Previous: Antya 17.52     Next: Antya 17.54

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada