TEXT 87
prabhu kahe,--"govinda, mora sange rahiba
yahan tahan mora raksaya savadhana ha-iba"
SYNONYMS
prabhu kaheSri Caitanya Mahaprabhu said; govindaMy dear Govinda; mora sange rahibayou should always remain with Me; yahan tahananywhere and everywhere; moraMy; raksayafor protection; savadhana ha-ibayou should be very careful.
TRANSLATION
Sri Caitanya Mahaprabhu replied, "My dear Govinda, you should stay with Me always. There is danger anywhere and everywhere; therefore you should protect Me very carefully."

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/13/87

Previous: Antya 13.86     Next: Antya 13.88

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada