TEXT 149
apane prabhura 'sesa' karila bhojana
tabe govindere prabhu pathaila punah
SYNONYMS
apane—personally; prabhura—of Sri Caitanya Mahaprabhu; sesa—remnants of food; karila bhojana—ate; tabe—at that time; govindereGovinda; prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu; pathaila—sent; punah—again.
TRANSLATION
He also personally ate the remnants of food left by Sri Caitanya Mahaprabhu. Then the Lord again sent Govinda.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/12/149

Previous: Antya 12.148     Next: Antya 12.150

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada