TEXT 86
apane kasi-misra aila prasada lana
prabhure bhiksa karaila agraha kariya
SYNONYMS
apane—personally; kasi-misraKasi Misra; aila—came; prasada lana—taking prasada; prabhure—to Sri Caitanya Mahaprabhu; bhiksa karaila—delivered prasada to eat; agraha kariya—with great attention.
TRANSLATION
Therefore Kasi Misra personally went there and delivered prasada to Sri Caitanya Mahaprabhu with great attention and made Him eat.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/11/86

Previous: Antya 11.85     Next: Antya 11.87

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada