TEXT 101
bhakta-guna prakasite prabhu bada rangi
ei saba prakasite kaila eta bhangi
SYNONYMS
bhakta-gunathe attributes of the devotee; prakasiteto manifest; prabhuthe Lord; bada rangivery interested; ei sabaall these; prakasiteto manifest; kailaHe performed; etasuch; bhangiincident.
TRANSLATION
The Lord is very interested in manifesting the exalted qualities of His devotees, and that is why He engineered this incident.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/antya/10/101

Previous: Antya 10.100     Next: Antya 10.102

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada