TEXT 35
yanra dvara kaila prabhu kirtana pracara
yanra dvara kaija prabhu jagat nistara
SYNONYMS
yanra dvaraby whom; kailadid; prabhuLord Sri Caitanya Mahaprabhu; kirtana pracaraspreading of the sankirtana movement; yanra dvaraby whom; kailadid; prabhuSri Caitanya Mahaprabhu; jagat nistaradeliverance of the entire world.
TRANSLATION
It is through Him [Advaita Acarya] that Lord Caitanya spread the sankirtana movement and through Him that He delivered the world.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/6/35

Previous: Adi 6.34     Next: Adi 6.36

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada