TEXT 77
sankirtana-pravartaka sri-krsna-caitanya
sankirtana-yajne tanre bhaje, sei dhanya
SYNONYMS
sankirtana-pravartakathe initiator of congregational chanting; sri-krsna-caitanyaLord Caitanya Mahaprabhu; sankirtanaof congregational chanting; yajneby the sacrifice; tanreHim; bhajeworships; seihe; dhanyafortunate.
TRANSLATION
Lord Sri Krsna Caitanya is the initiator of sankirtana [congregational chanting of the holy name of the Lord]. One who worships Him through sankirtana is fortunate indeed.

Link to this page: https://prabhupadabooks.com/cc/adi/3/77

Previous: Adi 3.76     Next: Adi 3.78

If you Love Me Distribute My Books -- Srila Prabhupada